Tak til Handicapformidlingen

Vi har modtaget denne mail, hvor Jonathan fortæller lidt omkring sine erfaringer med Handicapformidlingen, sin konsulent og sine oplevelser med BPA rådgivningen.

Jeg hedder Jonathan, er 20 år gammel, og jeg er spastiker. Jeg har Handicapformidlingen som mit arbejdsgiverfirma.

Handicapformidlingen er ikke bare et arbejdsgiverfirma for mig. De er også mine sparringspartnere i forbindelse med de udfordringer, som jeg måtte møde i min dagligdag med min BPA ordning.

De kan blandt andet sparre i forhold til konflikthåndtering, rådgivning med vagtplan og de svære samtaler med hjælperne i forbindelse med opsigelser osv. hvis der bliver nødvendigt. Kort sagt er Handicapformidlingen klar til at hjælpe med stort set alt i min BPA ordning, uden selvfølgelig at fjerne fokus fra, at det er dig, som er arbejdsleder og har ansvaret for den daglige ledelse af dit team.

Handicapformidlingens konsulenter har alle enten prøvet selv at være hjælpere, eller har det tæt inde på livet, at kende til det at have brug for hjælp i sin hverdag og de udfordringer, der følger med de mange borgeres livssituation.

Dette var også en af de grunde til, at jeg valgte Handicapformidlingen som min samarbejdspartner i tidernes morgen. Jeg følte, at konsulenternes dybdegående kendskab kunne være en kæmpe fordel, hvilket jeg også kan sige, at det helt bestemt er. Du kan altid komme til din konsulent, med alt der har med din BPA ordning at gøre.

Som bruger af Handicapformidlingen føler du, at du har en konsulent, der vil dig det bedste samt har tid og lyst til at snakke med dig. Samtidig er det ikke blot din konsulent, men det er også dine hjælperes. Det vil sige, at hvis dine hjælpere føler, at der er noget, som de ikke kan drøfte med dig, har de muligheden for at komme til konsulenten.

I slutningen af fasen af udmålingen med min BPA ordning havde jeg lidt udfordringer med systemet, som mange nok kender til i forskellige sammenhænge. Her fik jeg også hjælp af Handicapformidlingens BPA rådgivning. Jeg ringede dagligt til min konsulent, som altid var klar på at snakke og gav sig tid til at sparre med mig. I den forbindelse præsenterede han mig for Handicapformidlingens juridiske konsulent Magnus Fristrup.

Da jeg skulle til at have min BPA ordning, stillede min kommune sig tvivl om, hvorvidt min lejlighed var stor nok til at rumme en BPA ordning, og om det var muligt at skabe et ordentligt pausemiljø for mine hjælpere.

Magnus kunne fortælle mig, at jeg kunne skabe et behageligt miljø for mine hjælpere i begge rum i form af en sofa og en behagelig stol, hvor de kunne slappe af med afskærmning mellem de respektive rum samt et toilet i nærheden. Disse oplysninger sendte jeg til min kommune, og derefter har der ikke været de store tvivlsspørgsmål om dette.

Det er blot en af de mange gange, hvor jeg har fået juridisk sparring af Magnus. Det foregår altid i en behagelig tone, og med sigt for hverken at få dig eller andre parter i klemme.

Både Magnus og min konsulent hos HF har hjulpet til med at få BPA ordningen i mål, da jeg kæmpede med forsinkelse på afgørelsen.

Den juridiske vejledning er en service, som man både som bruger hos Handicapformidlingen, men også udenfor Handicapformidlingen kan benytte sig af, hvis man har bøvl med kommunen. Det kan være alt fra en sagsbehandling, der ikke er færdig i tide, til ansøgninger om diverse hjælpemidler osv.

Jeg er dybt taknemmelig for, at Handicapformidlingen altid er der for mig. Det betyder, at hvis jeg har problemer eller udfordringer i min BPA ordning, er de der altid til at hjælpe mig og det sikrer at jeg har ro og plads til at nyde tilværelsen i et ungt og aktivt liv, samtidig med at jeg er arbejdsleder.

Jeg kan på det varmeste anbefale at indgå et samarbejde med Handicapformidlingen. Deres slogan lyder “Alle fortjener en god dag”. Det kan man få med Handicapformidlingen i ryggen!

Kærlig hilsen
Jonathan Andersen